CESTOVNÉ POISTENIE

BEZSTAROSTNÉ CESTOVANIE

s cestovným poistením
s neobmedzeným krytím liečebných nákladov

Ponúkame Vám:

 • neobmedzené krytie liečebných nákladov v zahraničí
 • profesionálne asistenčné služby s celosvetovým pokrytím poskytované 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • cestovné poistenie do zahraničia ako aj pre územie Slovenskej republiky
 • poistenie služobných ciest do zahraničia
 • poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu v zvýhodnenom balíčku
 • poistenie zimných športov, rizikových športov a činností, výkonnostných športov a rizikových povolaní
 • poistenie nákladov na záchrannú činnosť
 • poistenie stornovacích poplatkov a predčasného návratu
 • cestovné poistenie s okamžitou platnosťou
 • ročné cestovné poistenie vrátane poistenia zimných športov a služobných ciest
 • možnosť hlásenia poistnej udalosti aj telefonicky alebo prostredníctvom internetu

Cestovné poistenie zahŕňa

 

 

 

Služby pre vás