DSV - Duálny systém vzdelávania

 
Skupina Tempus je dlhodobým lídrom v oblasti služieb motorizmu a dopravy na Slovensku. Plne si uvedomuje zodpovednosť odborného vzdelávania budúcej generácie v tomto segmetne. Preto stále viac kladie dôraz na získavanie nových, kvalitných, odborne vyspelých zamestnancov.

Študentom stredných odborných skôl v oblasti predaja a servisu vozidiel poskytuje dokonalé zázemie pre zvyšovanie ich kvalifikačných schopností.

Poskytuje neobmedzené možnosti získavania kvalitnej prípravy na povolanie a zvýšiť ich kredit a možnosti uplatnenia sa na trhu práce.
 
Navyše poskytuje študentom nadštandardné benefity Tempus Clubu.
 

Silné stránky duálneho systému vzdelávania:

 • Nadobudnutie praxe, kvalifikácie a výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa
 • Získanie vysokokvalifikovanej pracovnej sily, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce
 • Ušetrenie nákladov na zaškolenie nových zamestnancov
 • Finančné stimuly a možnosť odpisovania nákladov pre zamestnávateľov
 • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania, aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v úprave
 • Prijímanie žiaka spolu so zamestnávateľom
 • Úzka spolupráca podniku, školy, žiaka a rodiča
 • Motivácia žiaka finančným a hmotným zabezpečením k lepším pracovným a študijným výkonom
 • Osvojenie si pracovných návykov a zlepšenie pracovnej morálky
 • Reálne pracovné, sociálne situácie  a osvojenie si „firemnej kultúry“
 • Overenie znalostí absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia
 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom
 


Skupina Tempus poskytuje široké možnosti uplatnenia v službách spoločností Tempus:
 

Autorizovaný predaj vozidiel značiek:
             
     
Tempus Car s. r. o.   Tempus Car s. r. o.   Tempus Trans s. r. o.   Tempus Trans s. r. o.


             
Tempus Club:            
             
     
Tempus s. r. o.   Tempus s. r. o.   Tempus Immo a. s.   Hotel Eurobus s.r.o.


             
Servis vozidiel BMW:   Asistenčné služby:   Autobusová doprava:   Reklama a marketing:
             
     
Tempus Bavaria s. r. o.   Tempus Trans s. r. o.   Eurobus a. s.   Tempus Media s. r. o.


 

Skupina Tempus je dlhodobým lídrom v oblasti služieb motorizmu a dopravy na Slovensku. Svoju činnosť v tejto oblasti odštartovala v roku 1993, kedy začala budovať širokú sieť spoločností pôsobiacich v motoristickom svete. Tento komplex dnes v rámci celej skupiny predstavuje mobilitu pod jednou strechou pre viaceré segmenty klientov a nonstop popredajnú starostlivosť. 
 
Skupina Tempus si plne uvedomuje náročnosť svojich klientov a preto stále viac kladie dôraz aj na popredajné služby, v rámci ktorých sa zameriava na skvalitnenie zdravého životného  štýlu predovšetkým svojich klientov. Tieto nové myšlienky ponímania popredajných služieb odzrkadlila v zriadení Tempus Clubu, ktorým sa ponuka motoristického sveta rozšírila aj na ponuku v oblasti golfu, fitness, reštauračných a hotelových služieb.
 
Miľníky skupiny Tempus: 
 
1993 - Zriadenie závodu na protektorovanie pneumatík systémom Bandag
1995 - Udelenie licencie pre autorizovaný dovoz pneumatík prémiových značiek
1998 - Udelenie licencie pre autorizovaný predaj a servis značiek BMW a Rover, Land Rover (neskôr MINI) a dobudovanie showroomu a servisných priestorov v bezprostrednej blízkosti pneuservisu v Košiciach
2003 - Udelenie licencie pre autorizovaný predaj a servis značky IVECO, KAROSA (neskôr IRISBUS) s dobudovaním predajných a servisných priestorov v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave a Michalovciach
2004 - Vybudovanie najväčšieho predajného a servisného centra pre značky BMW a MINI na Slovensku, na Rastislavovej ulici v Košiciach s rozšírenými popredajnými službami - reštaurácia, klimatizované fitnesscentrum s kryokomorou
2005 - Udelenie licencie pre autorizovaný predaj a servis značiek RENAULT a DACIA
Dobudovanie komplexu na Rastislavovej ulici o predajné a servisné priestory pre značky RENAULT a DACIA
2005 - Prevod vlastníctva Awt International Trade AG Vienna na spoločnosť Tempus awt Bavaria na Rožňavskej ulici v Bratislave
2005 - Rozšírenia autorizovaného dealerstva BMW a MINI prevodom vlastníctva Awt International Trade AG Vienna na spoločnosť Tempus awt Bavaria na Rožňavskej ulici v Bratislave
2007 - Vybudovanie nových moderných predajných a servisných priestorov pre značku BMW v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste 28
2008 - Vybudovanie nových moderných predajných a servisných priestorov pre značku BMW v Poprade na Dlhých honoch 4893/5
2009 - Prestavba predajných priestorov BMW, dobudovanie predajných priestorov MINI a rozšírených popredajných priestorov Tempus Clubu na Rožňavskej ulici v Bratislave - hotel, lounge bar, indoor golf, fitness centrum, mítingové miestnosti
2010 -

Otvorenie nových predajných priestorov BMW a MINI spolu s modernými priestormi Tempus Clubu ( hotel, lounge bar, indoor golf, fitness centrum, mítingové miestnosti ) na Rožňavskej ulici v Bratislave
 

VŽDY NIEČO NAVYŠE