Poistenie

Auto sa dnes stalo samozrejmosťou. Rýchlo a pohodlne nás spája s okolitým svetom. Sprievodným javom dnešnej „automobilovej“ doby je však aj zvyšujúci sa počet dopravných nehôd, pri ktorých dochádza k značným materiálnym škodám i k stratám na ľudských životoch. Vyššie uvedené skutočnosti spolu s nárastom krádeží automobilov vedú zákonite k otázke u koho a ako sa poistiť.

Havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ponúkajú viaceré poisťovacie spoločnosti s rôznymi výhodami a službami. Správne sa rozhodnúť Vám odborne a nezávisle pomôžu naši profesionálne vyškolení pracovníci. Odborne poradia pri výbere najvýhodnejšieho poistenia, tak aby ste boli spokojní nie len s cenou, ale v prípade potreby najmä s likvidáciou poistných udalostí.

 

 

Jedna stránka veci je mať uzavreté poistné zmluvy. Druhá, oveľa dôležitejšia, je starať sa o klienta pri škodových udalostiach. Až pri prvej škodovej udalosti sa ukáže kvalita uzavretých poistných zmlúv. Často je práve riešenie poistných udalostí, pri ktorých poisťovňa postupuje liknavo, veľmi náročné. Klient nepozná svoje práva a povinnosti, vyplývajúce z poistnej zmluvy. Nevie správne a odborne argumentovať pri riešení poistnej udalosti. A práve v tomto momente sa ukážu ako veľmi cenné naše služby. Komunikujeme s manažérmi poisťovní na vyšších miestach, sme schopní pružnejšie riešiť poistné udalosti. Prejednávame náhrady škody s poisťovňou a chránime záujmy klienta.

Poradenský a konzultačný poisťovací servis pre právnické a fyzické osoby poskytujeme bez nároku na odmenu.

     
             
             

 

Služby pre vás