Duálne vzdelávanie


Spoločnosti Tempus Car a Tempus Trans pripravili v rámci projektu Systém duálneho vzdelávania študijné odbory pre školský rok 2020/2021 praktické vyučovania v týchto odboroch štúdia:

2487 H 01 autoopravár - mechanik
2484 H 02 autoopravár - elektrikár
2487 H 03 autoopravár - karosár
2487 H 04 autoopravár - lakovník
2495 K autotronik

UČEBNÁ ZMLUVA

Absolvovanie výcviku počas všetkých troch rokov výlučne v značkových servisoch Tempus. Pomer teoretického a praktického vyučovania je 40% teória a 60% praktické vyučovanie.

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

prebieha na najmodernejších zariadeniach s využitím najnovších technológií pod vedením skúsených odborníkov formou individuálnej výuky.

MOTIVÁCIA

Od prvého ročníka je žiak členom profesionálneho tímu.

SILNÉ STRÁNKY DUÁLNEHO SYSTÉMU VZDELÁVANIA

  • Nadobudnutie praxe, kvalifikácie a výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa
  • Plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce
  • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania, aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a  ich obsahu, možnosť flexibility v úprave
  • Úzka spolupráca podniku, školy, žiaka a rodiča
  • Motivácia žiaka k lepším pracovným a študijným výkonom prostredníctvom prospechových štipendií
  • Osvojenie si pracovných návykov a zlepšenie pracovnej morálky
  • Žiak v rámci duálneho vzdelávania zažíva reálne pracovné situácie a osvojuje si firemnú kultúru
  • Overenie znalostí absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia
  • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom

TEMPUS

Skupina Tempus je dlhoročným lídrom v oblasti služieb motorizmu a dopravy na Slovensku. Plne si uvedomujeme dôležitosť odborného vzdelávania budúcej generácie v tomto segmetne a preto stále viac kladieme dôraz na získavanie nových, kvalitných, odborne vyspelých zamestnancov.

Študentom stredných odborných skôl v oblasti predaja a servisu vozidiel poskytujeme perfektné zázemie pre zvyšovanie ich kvalifikačných schopností. Majú takmer neobmedzené možnosti na získavanie kvalitnej prípravy na povolanie, na zvýšovanie ich kreditu a úspešného uplatnenia sa na trhu práce.

 

MIĽNÍKY SKUPINY TEMPUS

1993 Zriadenie závodu na protektorovanie pneumatík systémom Bandag
1995 Udelenie licencie pre autorizovaný dovoz pneumatík prémiových značiek
1998 Udelenie licencie pre autorizovaný predaj a servis značiek BMW a Rover, Land Rover (neskôr MINI) a dobudovanie showroomu a servisných priestorov v bezprostrednej blízkosti pneuservisu v Košiciach
2003 Udelenie licencie pre autorizovaný predaj a servis značky IVECO, KAROSA (neskôr IRISBUS) s dobudovaním predajných a servisných priestorov v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave a Michalovciach
2004 Vybudovanie najväčšieho predajného a servisného centra pre značky BMW a MINI na Slovensku, na Rastislavovej ulici v Košiciach s rozšírenými popredajnými službami - reštaurácia, klimatizované fitnesscentrum s kryokomorou
2005 Udelenie licencie pre autorizovaný predaj a servis značiek RENAULT a DACIA
Dobudovanie komplexu na Rastislavovej ulici o predajné a servisné priestory pre značky RENAULT a DACIA
2005 Prevod vlastníctva Awt International Trade AG Vienna na spoločnosť Tempus awt Bavaria na Rožňavskej ulici v Bratislave
2005 Rozšírenia autorizovaného dealerstva BMW a MINI prevodom vlastníctva Awt International Trade AG Vienna na spoločnosť Tempus awt Bavaria na Rožňavskej ulici v Bratislave
2007 Vybudovanie nových moderných predajných a servisných priestorov pre značku BMW v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste 28
2009 Prestavba predajných priestorov BMW, dobudovanie predajných priestorov MINI a rozšírených popredajných priestorov Tempus Clubu na Rožňavskej ulici v Bratislave - hotel, lounge bar, indoor golf, fitness centrum, mítingové miestnosti
2010 Otvorenie nových predajných priestorov BMW a MINI spolu s modernými priestormi Tempus Clubu ( hotel, lounge bar, indoor golf, fitness centrum, mítingové miestnosti ) na Rožňavskej ulici v Bratislave
2013 Ukončenie autorizovaného predaja vozidiel BMW a MINI
2017 Otvorenie autorizovaného predaja a servisu vozidiel značky LADA na Rastislavovej 110 v Košiciach
2018 Udelenie licencie pre autorizovaný predaj a servis vozidiel značiek JAGUAR a LAND ROVER na Rastislavovej 110 v Košiciach
2020 Otvorenie multibrandových centier prenájmu, predaja, servisu a výkupu vozidiel pod názvom Centrum Mobility v Bratislave, Banskej Bystrici, Poprade a v Košiciach
 
 

Služby pre vás