Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

 
Potrebu zamestnancov s vysokou úrovňou pracovnej spôsobilosti riešime nielen získavaním odborne a psychicky pripravených uchádzačov o prácu, ale aj vzdelávaním a rozvojom vlastných zamestnancov.
 
Vzdelávanie zamestnancov zabezpečujeme nepretržite prostredníctvom kvalifikačnej prípravy a programov rozvoja zamestnancov a organizujeme ho s prepojením na pracovnú činnosť. Je súčasťou celoživotného vzdelávania. Vytvárame tak podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne svojich zamestnancov.

Naši zamestnanci sú tiež motivovaní neustále prehlbovať si kvalifikáciu počas svojho zamestnania v našich spoločnostiach.
 
 
 
 

Výhody vzdelávania pre zamestnancov:

  • uspokojenie osobných potrieb sebarozvoja a sebarealizácie

  • zvýšenie spokojnosti a uznania

  • zlepšenie schopností rozhodovať, riešiť problémy a zvládať stres

  • zlepšenie komunikačných schopností

Výhody vzdelávania pre zamestnávateľa:

  • rozvoj spoločnosti

  • zvýšenie produktivity a kvality práce

  • zvýšenie kvalifikácie personálu

  • motivácia zamestnancov

  • zlepšenie vzťahov so zamestnancami

 

Videá a články pre našich zamestnancov

MANAŽÉRSKA TV

Online bezplatný prístup

 

 

Služby pre vás