Poistenie finančnej straty

 
Pri odcudzení alebo totálnej škode môže v prvých rokoch poklesnúť trhová hodnota vozidla tak dramaticky, že i s najlepším havarijným poistením dostanete poistné plnenie napríklad len vo výške polovice obstarávacej ceny.
 
Ale nemusí to tak byť. Poistenie Finančnej straty tento rozdiel vyrovná a v prípade totálnej škody alebo odcudzenia Vám kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou cenou v dobe poistnej udalosti.

 

Služby pre vás