Výhody variabilného prenájmu

ŽIADNA AKONTÁCIA
Pri variabilnom prenájme nepotrebujete vynakladať žiadne prvotné náklady a vozidlo môžete hneď užívať, čo je veľká výhoda v porovnaní s lízingom.

JAZDÍTE VŽDY V NOVOM 
Po ukončení prenájmu si môžete znovu vybrať nové auto a tak si bezstarostne užívať jazdu vždy v novom.

VARIABILITA PRENÁJMU 
Vozidlo si môžete prenajať na dobu 24, 36, 48 alebo 60 mesiacov. Nájazd kilometrov je do 35 000 km na rok. Takto si zvolíte kombináciu, ktorá najlepšie pokryje vaše potreby a rozpočet.

ZÁKONNÉ POISTENIE A HAVARIJNÉ POISTENIE s 5% spoluúčasťou, vrátane poistenia proti odcudzeniu. Naše vozidlo má povinné zmluvné poistenie (PZP), aj havarijné poistenie. V prípade poistnej udalosti sa obráťte na Zákaznícke kontaktné centrum LeasePlan Slovakia s.r.o.. V prípade dopravnej nehody musí byť priebeh zdokumentovaný na Európskom nehodovom protokole. Nehodový protokol nájdete v oranžovom obale v schránke pred spolujazdcom. V prípade nehody so zranením je vždy potrebné informovať políciu danej krajiny, v ktorej sa nehoda udiala. Každé poškodenie, nehoda, závada alebo iné znehodnotenie predmetu nájmu musí byť nahlásené najneskôr do 24h telefonicky alebo písomne (emailom) na leaseplan@leaseplan.sk. Nahlásenie musí obsahovať aktuálnu polohu vozidla, typ poškodenia, dátum a čas poškodenia a kompletný rozsah škody.

SERVIS BEŽNÉHO OPOTREBENIA - servisné úkony spojené s bežným opotrebením auta vrátane sezónneho prezúvania. V prípade potreby servisnej prehliadky, či doliatia motorového oleja alebo iných prevádzkových kvapalín, kontaktujte prosím Zákaznícke kontaktné centrum LeasePlan Slovakia s.r.o., ktoré Vám vybaví najbližší servis k miestu využívania vozidla.

ASISTENČNÉ SLUŽBY asistenčné služby sú dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade dopravnej nehody, ako aj v prípade výrobnej chyby vozidla, sa prosíme obráťte na Zákaznícke kontaktné centrum LeasePlan Slovakia s.r.o.: +421850888777 alebo +421220649205

SEZÓNNE PREZUTIE vozidla môže zabezpečiť LeasePlan Slovakia s.r.o.. Zákaznícke kontaktné centrum LeasePlan Slovakia s.r.o. Vás môže v prípade záujmu ohľadom prezúvania kontaktovať na: +421850888777 alebo +421220649205. Po zistení polohy, kde sa vozidlo nachádza, Vám môže sprostredkovať kontakt na najbližší servis, v ktorom si objednáte termín, ktorý Vám bude najviac vyhovovať.

DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA 
Každé naše vozidlo je vybavené Slovenskou diaľničnou známkou.

JAZDA V ZAHRANIČÍ 
S našimi vozidlami môžete jazdiť v rámci krajín EFTA (Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island) a Európskej únie bez obmedzení, s výnimkou Bulharska a Rumunska. Vjazd do Bulharska a Rumunska je vyslovene zakázaný. Medzi vyslovene zakázané krajiny patria okrem iného aj Albánsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Macedónsko, Rusko, Ukrajina a Bielorusko. Zákazník je povinný overiť si a tiež uhradiť vo vlastnej réžii všetky poplatky spojené so vstupom a využívaním ciest v krajine, v ktorej chce naše vozidlo využívať.

MOŽNOSŤ PREDNOSTNÉHO ODKUPU VOZIDLA 
Vozidlo si môžete po skončení prenájmu odkúpiť za dohodnutú odkúpnu cenu v závislosti od doby prenájmu a najazdených kilometrov.

ZÁKAZ FAJČIŤ 
V každom prenajatom vozidle je zakázané fajčiť. Pre záujem o prenájom vozidiel kontaktujte:

Erich Pliška
epliska@tempus.sk
+421 917 195 129Ponuka vozidiel

Centrum Mobility Premium

Výber modelov >

Centrum Mobility Economic

Výber modelov >

 


 

Služby pre vás