Výhody variabilného prenájmu

ŽIADNA AKONTÁCIA
Pri variabilnom prenájme nepotrebujete vynakladať žiadne prvotné náklady a vozidlo môžete hneď užívať, čo je veľká výhoda v porovnaní s lízingom.

JAZDÍTE VŽDY V NOVOM 
Po ukončení prenájmu si môžete znovu vybrať nové auto a tak si bezstarostne užívať jazdu vždy v novom.

VARIABILITA DLHDOBÉHO PRENÁJMU 
Vozidlo si môžete prenajať od jedného až do 48 mesiacov. Nájazd kilometrov je do 3000 km mesačne. Takto si zvolíte kombináciu, ktorá najlepšie pokryje vaše potreby a rozpočet.

ZÁKONNÉ POISTENIE A HAVARIJNÉ POISTENIE s 5% spoluúčasťou, vrátane poistenia proti odcudzeniu. Naše vozidlo má povinné zmluvné poistenie (PZP), aj havarijné poistenie. V prípade poistnej udalosti sa obráťte na Zákaznícke kontaktné centrum LeasePlan Slovakia s.r.o.. V prípade dopravnej nehody musí byť priebeh zdokumentovaný na Európskom nehodovom protokole. Nehodový protokol nájdete v oranžovom obale v schránke pred spolujazdcom. V prípade nehody so zranením je vždy potrebné informovať políciu danej krajiny, v ktorej sa nehoda udiala. Každé poškodenie, nehoda, závada alebo iné znehodnotenie predmetu nájmu musí byť nahlásené najneskôr do 24h telefonicky alebo písomne (emailom) na leaseplan@leaseplan.sk. Nahlásenie musí obsahovať aktuálnu polohu vozidla, typ poškodenia, dátum a čas poškodenia a kompletný rozsah škody.

SERVIS BEŽNÉHO OPOTREBENIA - servisné úkony spojené s bežným opotrebením auta vrátane sezónneho prezúvania. V prípade potreby servisnej prehliadky, či doliatia motorového oleja alebo iných prevádzkových kvapalín, kontaktujte prosím Zákaznícke kontaktné centrum LeasePlan Slovakia s.r.o., ktoré Vám vybaví najbližší servis k miestu využívania vozidla.

ASISTENČNÉ SLUŽBY asistenčné služby sú dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade dopravnej nehody, ako aj v prípade výrobnej chyby vozidla, sa prosíme obráťte na Zákaznícke kontaktné centrum LeasePlan Slovakia s.r.o.: +421850888777 alebo +421220649205

SEZÓNNE PREZUTIE vozidla môže zabezpečiť LeasePlan Slovakia s.r.o.. Zákaznícke kontaktné centrum LeasePlan Slovakia s.r.o. Vás môže v prípade záujmu ohľadom prezúvania kontaktovať na: +421850888777 alebo +421220649205. Po zistení polohy, kde sa vozidlo nachádza, Vám môže sprostredkovať kontakt na najbližší servis, v ktorom si objednáte termín, ktorý Vám bude najviac vyhovovať.

DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA 
Každé naše vozidlo je vybavené Slovenskou diaľničnou známkou.

JAZDA V ZAHRANIČÍ 
S našimi vozidlami môžete jazdiť v rámci krajín EFTA (Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island) a Európskej únie bez obmedzení, s výnimkou Bulharska a Rumunska. Vjazd do Bulharska a Rumunska je vyslovene zakázaný. Medzi vyslovene zakázané krajiny patria okrem iného aj Albánsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Macedónsko, Rusko, Ukrajina a Bielorusko. Zákazník je povinný overiť si a tiež uhradiť vo vlastnej réžii všetky poplatky spojené so vstupom a využívaním ciest v krajine, v ktorej chce naše vozidlo využívať.

MOŽNOSŤ PREDNOSTNÉHO ODKUPU VOZIDLA 
Vozidlo si môžete po skončení prenájmu odkúpiť za dohodnutú odkúpnu cenu v závislosti od doby prenájmu a najazdených kilometrov.

ZÁKAZ FAJČIŤ 
V každom prenajatom vozidle je zakázané fajčiť. 


 

 


 

 

 

Služby pre vás