Protektorovacie stredisko Bočiar s pracelami

Areál sa nachádza v katastrálnom území Železiarne, medzi sídelnými útvarmi Bočiar a Veľká Ida. Je sprístupnený z verejnej komunikácie odbočením cez spevnenú komunikáciu. Celková výmera predstavuje 11 747 m2 .  Areál pozostáva z prevádzkových budov, oplotenia a vonkajších úprav. Pôvodným vlastníkov (Obnova Vkus, podnik miestneho priemyslu Košice) bol areál  daný do užívania v roku 1963, úpravňa vody a sklad MTZ v roku 1980. V roku 1990 štátny podnik ČSAD odkúpil celý areál za účelom vlastného prevádzkovania protektorovania pneumatík pre nákladné vozidlá a autobusy. Z dôvodu zastaraného technologického procesu protektorovania, ako aj samotného zariadenia, celá prevádzka bola v roku 1994 ukončená, časť zariadenia odpredaná v minulých rokoch.

Okres:
Okres:
Katastrálne územie:
Košice II
KOŠICE - ŠACA
Železiarnem2

 
Celková plocha   11 747  
Zastavané plochy   5 163  
Ostatné plochy   6 584  
Pozemky      
432/1   6 584  
431/4   3 043  
431/5   653  
431/6   698  
431/7   742  
431/8   27  
Stavby      
431/4 protektorovacia hala 3 043  
431/5 sklad 653  
431/6 úpravovňa vody 698  
431/7 kotolňa 742  
431/8 sklad 27  
       

Budovy:

 1. Prevádzková hala - úpravňa vody a kompresorovňa (parc. č. 431/6):
  Je to prízemná hala, oceľová montovaná, s ľahkým dvojitým zateplením. Základové pätky pod stĺpmi, zvislé konštrukcie kovové s kovovým opláštením, krytina z pozinkovaného plechu. Okná jednoduché kovové.
   
 2. Protektorovacia hala I. (parc. č. 431/4):
  Táto hala sa skladá v podstate z troch hál s rôznym konštrukčným systémom. Je to jednoloďová hala zo železobetónových prefabrikovaných stĺpov s osadenými nosníkmi žeriavovej dráhy. Stĺpy sú osadené do železobetónových pätiek. Hala s prístavbou je jeden konštrukčný a dispozičný celok. Stropy sú len v malej časti haly, krytina z natavovaných pásov. Vráta kovové, okná jednoduché kovové, podlahy - terazzová dlažba, elektroinštalácia - zdevastovaná.
   
 3. Protektorovacia hala II. - spojovacia hala ( parc. č. 431/4):
  Konštrukčne je to hala na kovových stĺpoch s obojstranným opláštením, prízemná, jednopodlažná, pre výroby s podvesnou dopravou. Základné pätky pod stĺpy, pórobetónový obvodný plášť. Stropy nie sú, krytina z pozinkovaného plechu. Dvere plné, okná drevené zdvojené, elektroinštalácia svetelná a motorická, podlahy - dlažba terazzová.
   
 4. Protektorovacia hala III. - sklad pneumatík (parc. č. 431/4):
  Prízemná montovaná hala s priehradovým väzníkom v zastrešení, je umiestnená medzi úpravňou vody a protektorovacou halou. Základové betónové pásy pod stĺpy, zvislé konštrukcie murované, krytina z pozinkovaného plechu. Vráta kovové, okná jednoduché kovové, terazzová dlažba. Vykurovanie ústredné, elektroinštalácia svetelná a motorická.
   
 5. Sklad MTZ a OK (parcela č. 431/5):
  Prízemná kovová konštrukcia haly so zatepleným plášťom. Základové pásy pod stĺpy, zvislé kovové opláštenie, stropy nespáliteľné, krytina z pozinkovaného plechu. Vráta kovové, okná jednoduché kovové, terazzová dlažba. Elektroinštalácia svetelná a motorická.
   
 6. Kotolňa (parc. č. 431/7):
  Prízemná jednopodlažná hala murovaná s priehradovými oceľovými väzníkmi.
   
 7. Vonkajšie úpravy:
  • teplovodné kanály
  • spevnené plochy
  • kábelové rozvody NN
  • kábelové prípojky vzdušné
  • základy pod trafo
  • transformátor
  • kanalizačné šachty
  • studňa kopaná
  • kanalizácia vonkajšia
  • oplotenie areálu, oplotenie severné

 

Fotogaléria

Služby pre vás