Bočiar

Okres:
Okres:
Katastrálne územie:
Košice II
KOŠICE - ŠACA

Železiarne
m2  
       
Celková plocha   63 141,00  
Zastavané plochy a nádvoria   59 313,00  
Ostatné plochy   3 828,00  
Zastavané plochy a nádvoria      
428   2 601,00  
429   731,00  
432/1   10 370,00  
432/6   6 740,00  
432/7   658,00  
433   26 466,00  
431/1   6 584,00  
431/4   3 043,00  
431/5   653,00  
431/6   698,00  
431/7   742,00  
431/8   27,00  
Ostatné plochy:      
434/2   3 828,00  
 

Katastrálne členenie I Fotogaléria


Fotogaléria

Služby pre vás