KONFERENCIA - REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA

 

III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“, ktorá sa koná v dňoch 14.-15.4.2016 na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Konferencia svojim zameraním vytvára priestor na stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa vplyvom rekreačného športu na životy jednotlivcov, komunít aj celej spoločnosti. 

Viac fotiek na: http://www.emskosice.sk/fotogaleria/konferencia-rekreacny-sport-zdravie-kvalita-zivota

Fotogaléria

Služby pre vás