Akcie


Vo štvrtok 7.4.2016 sa v Spoločenskom pavilóne konta seminár k novému Zákonu o športe za účasti ôsmych lektorov a spolu 168 účastníkov. Našou prvou misiou v rámci partnerstva v projekte EMŠ 2016 bola doprava prednášajúcich z hotela na seminár a po seminári späť do hotela. Veríme, že sme takto spríjemnili pobyt v Košiciach hosťom podujatia a pozdvihli kultivovanosť celého podujatia. 

Viac sa dočítate aj na:
http://www.emskosice.sk/fotogaleria/seminar-ku-zakony-o-sporte
 

Fotogaléria

Služby pre vás